Szkoła Językowa PWSZ to nie tylko kursy

Oprócz kursów językowych świadczymy usługi w zakresie tłumaczeń, certyfikacji, zajmujemy się tłumaczeniami na konferencjach i szkoleniach, wykonujemy również audyty dla firm i instytucji. 

Zakres działalności SJ:

 • - prowadzenie kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania
 • - organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie języków obcych (lektoratów) na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia
 • - organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie praktycznej nauki języka obcego (PNJA i PNJN) na kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia „filologia”
 • - organizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń językowych
 • - organizowanie i przeprowadzanie egzaminów z języków obcych na studiach pierwszego i drugiego stopnia (lektoraty, PNJA i PNJN) oraz na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach językowych
 • - przygotowywanie i wydawanie certyfikatów językowych (dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia) oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów i szkoleń językowych (dla słuchaczy studiów oraz uczestników kursów i szkoleń)
 • - prowadzenie działalności usługowej w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych
 • - organizowanie obsługi tłumaczeniowej konferencji wewnętrznych (organizowanych przez PWSZ w Koninie) i zewnętrznych (organizowanych przez inne podmioty)
 • - wykonywanie innych zadań w zakresie kształcenia językowego i tłumaczeń powierzonych przez Rektora
 • - przeprowadzanie audytów dla firm mających a celu analizę znajomości języka obcego wśród pracowników firmy
 • - prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli szkolenia i warsztaty dla gimnazjalistów i  maturzystów z technik zdawania egzaminów ustnych