Misja & wizja Szkoły Językowej PWSZ

Sprawdź jakie założenia przyjęliśmy tworząc Szkołę Językową PWSZ, jakie cele chcemy realizować, a jeśli chcesz daj nam znać, czy nam się to udaje. 

Cele utworzenia i funkcjonowania SJ:

  • - skoncentrowanie w jednym miejscu całego procesu kształcenia i egzaminowania w zakresie języków obcych, realizowanego przez PWSZ w Koninie w formie nieodpłatnej (lektoraty, PNJA i PNJN) i odpłatnej (studia podyplomowe, kursy i szkolenia językowe)
  • - stworzenie i rozwój jednostki, która w perspektywie 3-4 lat stałaby się istotnym podmiotem na konińskim rynku w zakresie kształcenia językowego i tłumaczeń językowych
  • - zwiększanie rozpoznawalności PWSZ w Koninie i zarazem budowanie jej pozytywnego wizerunku poprzez wysoką jakość usług świadczonych przez SJ dla szerokiego grona odbiorców wewnętrznych (studentów) i zewnętrznych (słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń językowych, osób korzystających z tłumaczeń itp.)