Cennik

ZARZĄDZENIE Nr 152/2019

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie określenia cennika kursów językowych świadczonych przez Szkołę Językową PWSZ w Koninie

Na podstawie § 10 ust. 3 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w związku z § 4 ust. 2 zarządzenia nr 110/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Językowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (zm. zarządzeniem nr 145/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się cennik kursów językowych świadczonych przez Szkołę Językową Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na roku akademickim 2019/2020:

 

lp. liczba osób Koszt
1 osoba/
45 minut
1. 8 i więcej 12,00 PLN
2. 7 13,50 PLN
3. 6 15,00 PLN
4. 5 16,50 PLN
5. 4 19,50 PLN
6. 3 25,00 PLN
7. 2 35,00 PLN
8. 1 68,00 PLN

 

 
- Kursy językowe dla pracowników firm - koszt ustalany każdorazowo po wstępnej rozmowie z przedstawicielem Klienta.
- Audyty językowe dla firm - koszt kursu ustalany każdorazowo po wstępnej rozmowie z przedstawicielem Klienta.
- Obsługa językowa konferencji - kosztorys usług ustalany każdorazowo po zapoznaniu się z potrzebami Klienta. 
- Tłumaczenia - kosztorys usług ustalany każdorazowo po zapoznaniu się z potrzebami Klienta. 
- Kursy językowe przygotowujące do międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych (wkrótce).
- Możliwość zdawania egzaminów certyfikowanych w SJ (wkrótce).
- Konsultacje metodyczne i językowe dla nauczycieli - nieodpłatnie.
- Warsztaty metodyczne  (strategie, techniki mnemoniczne) i kursy językowe dla nauczycieli - koszt ustalany osobno dla każdej edycji warsztatów i kursów.