Informacje organizacyjne

 

ORGANIZACJA KURSU:

 • - częstotliwość zajęć:  2x45 minut lub 1x90 minut lub 2x 90 minut tygodniowo
 • - grupy nie większe niż 10 osób
 • - kursy na 6 poziomach językowych
 • - podstawowy (A1)
 • - niższy średnio-zaawansowany (A2)
 • - średnio zawansowany (B1)
 • - wyższym średnio-zaawansowany (B2)
 • - zaawansowany (C1)
 • - wysoko zaawansowany (C2) 
 • - przydział do poszczególnych grup uzależniony od wyniku testu kwalifikacyjnego 
 • - w trakcie kursu wykorzystywane są materiały renomowanych wydawnictw językowych, a także materiały stworzone przez samych wykładowców
 • - oprócz tradycyjnej pracy z podręcznikiem wykorzystanie pomocy audio-wizualnych i najnowszej technologii
 • - na koniec każdego semestru generowany jest raport o postępach kursanta w nauce.
 
Istnieje także możliwość wykupienia dowolnej ilości godzin na spotkania z naszym lektorem w systemie 1 na 1.
 
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W NASZYCH KURSACH:
 • - Pakiet powitalny dla każdego kursanta
 • - Szybka rozbudowa posiadanego słownictwa aktywnego ujętego w bloki tematyczne.
 • - Nauka swobodnej, poprawnej i efektywnej komunikacji.
 • - Zwiększenie poprawności językowej dzięki nauce struktur gramatycznych.
 • - Umiejętność efektywnego użycia języka w sytuacjach komunikacyjnych.
 • - Rozwijanie sprawności pisania zarówno z użyciem języka formalnego jak i nieformalnego.
 • - Rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem i czytania wymagającego wyszukiwania konkretnych informacji. 
 • - Rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem.
 • - Rozwijanie umiejętności przygotowywania prezentacji w języku obcym.
 • - Poznanie wyselekcjonowanych strategii uczenia się i zdawania egzaminów 
 • - Efektywne przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, a także pozostałych egzaminów znajdujących się w naszej ofercie.
 • - Poznanie strategii komunikacyjnych rekompensujących kłopoty z komunikacją w języku obcym. 
 • - Poznawanie autentycznego języka mówionego i pisanego.
 • - Zapoznawanie się z elementami kultury języka docelowego.
 • - Opieka merytoryczna i językowa.  
 
METODY PRACY:
 • - Zajęcia w małych grupach.
 • - Nauczanie oparte na metodzie projektowej.
 • - Nauczanie problemowe.
 • - Regularne powtórki utrwalające poznany materiał.
 • - Zajęcia pozwalające na personalizację procesu nauczania języka obcego.
 • - Praca z zestawami egzaminacyjnymi.
 • - Wykorzystanie szerokiego wachlarza technik, narzędzi i materiałów.
 • - Wykorzystanie materiałów autentycznych.
 • - Wykorzystanie technologii na zajęciach językowych.
 • - Wykorzystywanie elementów samooceny kształtujących świadomość osiąganych postępów;
 • - Tematyka zajęć dopasowana do potrzeb i zainteresowań kursantów.
 • - Cykliczne testy i regularne prace domowe pozwalające na regularne utrwalanie materiału.
 • - Przyjazna atmosfera obniżająca lęk językowy i skłaniająca do naturalnej komunikacji w języku obcym. 
 
CO NAS WYRÓŻNIA:
 • - Najbardziej profesjonalna kadra akademicka z dużym doświadczeniem w nauczaniu języków!
 • - Zajęcia doskonale dopasowane do oczekiwań i potrzeb kursantów!
 • - Dogodna lokalizacja szkoły!
 • - Wysoki poziom nauczania!
 • - Doskonała znajomość języków obcych!
 • - Różne długości trwania kursu do wyboru!
 • - Intensywność kursu dopasowana do potrzeb kursanta
 • - Darmowe materiały pomocnicze!
 • - Lekcje pokazowe!
 • - Różne poziomy zaawansowania!