Warsztaty metodyczne

Akademickie Centrum Językowe to nie tylko kursy dla uczniów. Mając na uwadze potrzeby nauczycieli chcielibyśmy także zaproponować cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli języków obcych, podczas których zapoznamy Państwa z najnowszymi trendami i tendencjami w nauczaniu języków obcych.

Głęboko wierzymy, że warsztaty okażą się doskonałą okazją do wymiany opinii i wiedzy uzyskanej podczas praktyki nauczycielskiej. Warsztaty będą dotyczyć takich zagadnień jak strategie uczenia się i nauczania, techniki mnemoniczne, nauczanie przedmiotów w języku obcym (CLIL), miejsce kultury w nauczaniu języka itp.

Oprócz warsztatów metodycznych chcielibyśmy także zaproponować Państwu cykl krótkich (3-4 godzinnych) kursów językowych, podczas których skupimy się głównie na słownictwie i wyrażeniach związanych z konkretnymi dziedzinami (język prawniczy, medyczny, ekonomiczny, itp.).