Techniki zdawania egzaminów

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że pomyślnie zdany egzamin to przede wszystkim wiedza, ale niebagatelne znaczenie ma także to w jaki sposób zachowujecie się podczas egzaminów, szczególnie ustnych. Chcielibyśmy zaproponować wam krótkie (3-4 godzinne) warsztaty z technik zdawania egzaminów końcowych. Wspólnie spojrzymy na takie zagadnienia jak komunikacja niewerbalna, mowa ciała, strategie komunikacyjne. Warsztaty odbywać się będą głównie w okolicach marca na chwilę przed egzaminami końcowymi. Jesteśmy przekonani, że nie tyko 'co' ale i 'jak' ma znaczenie.