Audyty językowe dla firm

Audyt językowy to nowoczesne narzędzie pozwalające na rzetelną i obiektywną ocenę kompetencji językowych pracowników firmy. Głównymi zadaniami audytu jest bardziej efektywna rekrutacja nowych pracowników, rzetelna weryfikacja poziomu wiedzy językowej pracowników firmy, a także tworzenie planów rozwoju dla pracowników firmy.

Mając na uwadze firmy, które chciałby zwiększyć efektywność szkoleń językowych swoich pracowników, proponujemy audyt poziomu zaawansowania językowego, który ma na celu dokonać obiektywnej analizy znajomości języka, a także audyt mający na celu analizę potrzeb językowych niezbędnych do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych.

Szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu przekazywany jest Zamawiającemu. Raport zawiera informacje dotyczące poziomu kompetencji językowych poszczególnych pracowników firmy. Kompetencje językowe pracowników firmy opisane są zgodnie z Systemem Kształcenia Opisu Językowego. Oprócz tego proponujemy Państwu pomoc przy ewaluacji wiedzy językowej potencjalnych kandydatów, która odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pozwoli to Państwu na rzetelną weryfikacje znajomości języka obcego przyszłych pracowników.